Przychody TXM spadły o 42% r: r do ok. 21 mln zł w grudniu


Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w grudniu 2019 r., co oznacza spadek o 42% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 222 mln zł, tj. o 26% mniej niż w roku poprzednim.
Sieć TXM na koniec grudnia składała się z 283 sklepów własnych o łącznej powierzchni 69,9 tys. m2, na koniec grudnia ub.r.
"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w grudniu 2019 roku wyniosły ok. 0,5 mln zł, co oznacza spadek o 27 % w stosunku do grudnia 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 5,8 mln zł i była o 16 % niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż na działalności zaniechanej - działalności zagranicznej - wyniosła 14,7 mln zł co oznacza redukcję o 71 % r/r w ujęciu narastającym, natomiast w samym grudniu 2019 roku nie realizowano sprzedaży zagranicznej, to oznacza spadek o 6,5 mln zł r/r. Na koniec grudnia 2019 r. spółka nie prowadziła już działalności na rynkach zagranicznych natomiast na koniec analogicznego okresu w roku ubiegłym funkcjonowało 47 sklepów o powierzchni 17,5 tys. m2 ., podano takźe.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.
(ISBnews)