W opracowaniu nie podano uzasadnienia dla prognoz.

Poprzednio dostępne prognozy Moody's na 2020 r. pochodziły z października ubiegłego roku, a szacunki na 2021 r. udostępniono po raz pierwszy. (PAP Biznes)