Elemental Holding ze wsparciem m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego przejął amerykańską firmę PGM of Texas; to pierwsza akwizycja sfinansowana przez BGK w Stanach Zjednoczonych - poinformował w czwartek bank. Jej wartość to 16 mln dol.

Jak wskazano w komunikacie, Elemental Holding S.A. przejął amerykańską firmę PGM of Texas LLC zajmującą się recyklingiem katalizatorów w Stanach Zjednoczonych poprzez spółkę celową "ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzanego przez PFR TFI S.A.

Dodano, że BGK udzielił długoterminowego kredytu inwestycyjnego na kwotę 6 mln dol. w celu sfinansowania nabycia 66 proc. udziałów w amerykańskiej spółce PGM of Texas. "Kredytobiorcą jest spółka celowa Elemental USA Inc., której udziałowcami są: zależny od Elemental Holding S.A. fundusz FINEX SICAV SIF - Private Equity VII (posiadający 51 proc. akcji) oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej (49 proc. akcji)" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

"Łącząc finansowanie dłużne oferowane przez BGK z finansowaniem kapitałowym Funduszu Ekspansji Zagranicznej otwieramy nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami poza granicami Polski" – podkreślił, cytowany w komunikacie Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK. Dodał, że to kolejna transakcja wsparta przez BGK w USA, ale pierwsza akwizycja finansowana przez bank w tym kraju.

Reklama

Spółka PGM of Texas LLC pozyskuje katalizatory samochodowe poprzez własną sieć w jedenastu lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Zbiera i przetwarza rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów zawierających metale szlachetne, które stanowią "atrakcyjny przedmiot recyklingu". Przerób 1 tony katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia kilkudziesięciu ton rudy. Na przykład z 1 tony starych katalizatorów uzyskuje się ok. 1-3 kg platynowców - wyjaśniono.

"Metale z grupy platynowców występujące w katalizatorach to platyna, pallad i rod. Proces recyklingu nabiera obecnie szczególnego znaczenia i zauważamy stopniowe odchodzenie od wydobycia pierwotnego na rzecz tzw. urban mining, zyskującego powszechną akceptację i zainteresowanie większości krajów na świecie" - wskazał, cytowany w komunikacie, Paweł Jarski, prezes Elemental Holding. Zaznaczył, że ze względu na odporność na korozję czy dobre przewodnictwo i właściwości katalityczne, platynowce są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki, np. w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, elektronice, medycynie.

"Jako polski bank rozwoju dajemy szansę przedsiębiorczym i wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą. Recykling katalizatorów jest cennym źródłem odzysku platynowców pożądanym ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych - podkreślił Zabłoński.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej, jak przypomniał Piotr Kuba z zarządu PFR TFI, dotychczas współfinansował inwestycje polskich firm głównie w krajach europejskich. "W 2017 roku zainwestowaliśmy z Elemental Holding na Litwie, a kolejne wspólne projekty utwierdzają nas w przekonaniu, że finansowanie kapitałowe oferowane przez FEZ trafia w oczekiwania i spełnia potrzeby polskich przedsiębiorców" - wyjaśnił.

Jak wskazano, to trzecia inwestycja spółki Elemental Holding realizowana wspólnie z FEZ. Dodano, że kontynuacja wsparcia dla polskich firm inwestujących za granicą jest także istotna z punktu widzenia makroekonomicznego. "Na koniec 2018 roku, wg danych NBP, całkowite polskie inwestycje netto w udziały i akcje firm w USA wynosiły jedynie 397,3 mln dol. w porównaniu do 3 512 mln dol. analogicznych inwestycji amerykańskich w Polsce" - wskazał Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK. Według niego "w dłuższym okresie i szerszej perspektywie" inwestycje takie są konieczne dla zbilansowania negatywnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski.

FEZ, zarządzany przez PFR TFI S.A., współfinansuje zagraniczne inwestycje bezpośrednie polskich firm. Fundusz może finansować przejęcie zagranicznego partnera lub utworzenie zagranicznej spółki zależnej od podstaw.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.