Grupa Lotos ogłosiła postępowanie na stanowisko prezesaWarszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję prezesa zarządu X wspólnej kadencji. Termin składania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2020 r.

Wśród warunków, które muszą spełniać kandydaci na prezesa Lotosu znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa.

"Ponadto kandydaci powinni:

a) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
b) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
c) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje" - czytamy w ogłoszeniu konkursowym.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2020 roku, a otwarcie zgłoszeń nastąpi 28 stycznia 2020 roku, podano także.

12 grudnia 2019 r. rada nadzorca Grupy Lotos odwołała z funkcji prezesa Mateusza Aleksandra Boncę, powierzając pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi ds. korporacyjnych Jarosławowi Wittstockowi, którzy w zarządzie spółki zasiada od 11 września 2018 roku.

Oprócz niego w skład zarządu wchodzą obecnie: wiceprezes ds. finansowych Zofia Paryła, wiceprezes ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula oraz wiceprezes ds. inwestycji i innowacji Marian Krzemiński.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)