Rafako planuje sprzedaż oddziału zajmującego się e-busem na rzecz ARP


Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) porozumienie o współpracy, przedmiotem którego jest określenie zasad współpracy między stronami oraz rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i spółkę biznes planu oraz wyceny. Dokumenty te będą wykorzystane w ramach planowanej transakcji, polegającej na sprzedaży przez Rafako na rzecz ARP oddziału w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również usługami projektowymi oraz pracami badawczo-rozwojowymi w tym zakresie, podało Rafako.
"Zgodnie z zawartym porozumieniem, Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji do dnia 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
Transakcja ma się odbyć poprzez sprzedaż wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej, tj. spółki pod firmą Rafako E-Bus, do której zorganizowana część przedsiębiorstwa zostałaby wniesiona pod jakimkolwiek tytułem prawnym, wyjaśniono.
W połowie października Rafako zdecydowało o utworzenia oddziału w Solcu Kujawskim. Zarząd postanowił m.in.: wyodrębnić w strukturze organizacyjnej oddział, którego przedmiotem działalności będzie produkcja oraz sprzedaż pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczenie usług projektowych oraz prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)