Sąd uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielamiWarszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego, podała spółka.

"Postanowienie nie jest prawomocne" - czytamy w komunikacie.

Złożony w sądzie wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego jest przedmiotem odrębnego postępowania, zaznaczono.

19 grudnia 2019 r. PBG złożyło wnioski do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego dla spółki oraz o uchylenie układu zawartego przez z wierzycielami 5 sierpnia 2015 r.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)