Elemental poprzez spółkę zal. ogłasza ofertę skupu do 8,43 akcji po 1,75 zł: szt


Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Tesla Recycling, spółka zależna Elemental Holding, ogłasza ofertę zakupu do 8,43 mln akcji Elemental Holding, stanowiących 4,95% kapitału, po 1,75 zł sztuka, wynika komunikatu spółki.
"Akcje Elemental będą nabywane poza rynkiem regulowanym z zapewnieniem równego dostępu wszystkich akcjonariuszy Elemental do realizacji prawa sprzedaży posiadanych akcji Elemental, poprzez ogłoszenie przez Tesla Recycling oferty zakupu akcji Elemental. Przedmiotem nabycia będą akcje Elemental w liczbie nie większej niż 4,95 % akcji, tj. 8 430 090 akcji [...] Akcje Elemental będą nabywane po cenie 1,75 zł za 1 akcję Elemental" - wymieniono w informacji.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty zakupu akcji Elemental będzie mBank.
"Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży - 27 stycznia 2020 r. Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży - 31 stycznia 2020 r. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych oraz rozliczenia transakcji - 5 lutego 2020 r." - wymieniono także.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)