Stawki uposażania zasadniczego w wojsku

Czynnikiem wpływającym na wysokość uposażenia jest stopień wojskowy danego żołnierza. Poniżej wymieniono stopnie w porządku rosnącym wraz z odpowiadającym im stawkom uposażenia zasadniczego:

 • szeregowy: 3650 zł brutto,
 • starszy szeregowy: 3720 zł brutto,
 • kapral: 4140 zł brutto,
Reklama
 • starszy kapral: 4190 zł brutto,
 • plutonowy: 4240,00 zł brutto,
 • sierżant: 4440 zł brutto
 • starszy sierżant: 4500 zł brutto
 • młodszy chorąży: 4560 zł brutto,
 • chorąży: 4780 zł brutto,
 • starszy chorąży: 4890 zł brutto,
 • starszy chorąży sztabowy: 5000 zł brutto,
 • podporucznik: 5220 zł brutto,
 • porucznik: 5280 zł brutto,
 • kapitan: 5500 zł brutto,
 • major: 5930 zł brutto,
 • podpułkownik: 6530-7210 zł brutto,
 • pułkownik: 7660-9160 zł brutto zł brutto,
 • generał brygady: 9810-10 560 zł brutto,
 • generał dywizji 11 160-12 110 zł brutto,
 • generał broni: 12 810-13 810 zł brutto,
 • generał: 16 160 zł brutto.

Świadczenie mieszkaniowe

Żołnierz zawodowy ma prawo do zakwaterowania w miejscowości, gdzie pełni służbę (na czas pełnienia służby). Jeśli nie może skorzystać z tego uprawnienia z powodu braku odpowiedniego lokalu, zyskuje podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

>>> Czytaj też: Płace w górę, produktywność też. Gospodarka się nie zawaliła [OPINIA]

Dodatek za długoletnią służbę

Długoletnia służba wojskowa jest wynagradzana dodatkiem do pensji. Po osiągnięciu 3-letniego stażu żołnierz zyskuje prawo do uposażenia wyższego o 3 proc. Podwyżka wspomnianej wysokości następuje od tego momentu co roku, aż do 15 roku służby. Wynagrodzenie żołnierza, który odbył 15-letnią służbę wzrasta o 15 proc., a potem – do 35 roku służby – rośnie o 1 proc. w skali roku.

Dodatek specjalny

Dodatek specjalny jest rekompensatą za pracę w wyjątkowych warunkach lub wypełnianie szczególnie wymagających obowiązków. Otrzymać go można za:

 • wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych,
 • wykonywanie bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych,
 • pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze,
 • wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego,
 • wykonywanie skoków ze spadochronem,
 • pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie,
 • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej,
 • pełnienie służby w SKW lub SWW,
 • rozminowywanie terenu lub jego oczyszczanie z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych,
 • pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
 • wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniem oraz ratowniczych.

Dodatek służbowy

Na dodatek służbowy mogą liczyć żołnierze pełniący służbę w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej, JW. GROM, JW. FORMOZA, JW. Komandosów, Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie czy w orkiestrze reprezentacyjnej WP oraz kompaniach reprezentacyjnych WP.

Dodatek kompensacyjny

Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu,w szczególnym trybie, na wyższe stanowisko służbowe przysługuje stały dodatek kompensacyjny. Zyskuje do niego prawo w dniu objęcia obowiązków na wyższym stanowisku. Dodatek wynosi tyle, co różnica między stawką uposażenia zasadniczego na stanowisku po mianowaniu a stawką należną na stanowisku poprzednim.

Dodatek motywacyjny

Szeregowi i podoficerowie mogą otrzymywać dodatek motywacyjny. Przysługuje on żołnierzom, którzy w opinii służbowej uzyskali ocenę co najmniej dobrą oraz zdali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

>>> Czytaj też: Zarobki w policji. O ile wzrosło wynagrodzenie funkcjonariuszy w 2020 r.?