Idea Bank szacuje, że kwota rekompensat zw. z decyzją UOKiK to ok. 42 mln złWarszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Idea Bank szacuje wstępnie, że w przypadku uprawomocnienia decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nakazującej wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku, kwota rekompensat może sięgnąć ok. 42 mln zł, podał bank.

"Emitent wstępnie szacuje, że w przypadku uprawomocnienia się decyzji, co skutkować będzie wykonaniem przez emitenta zobowiązań z niej wynikających, kwota rekompensaty może kształtować się na poziomie około 42 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

UOKiK poinformował dziś, że Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBacku w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Urząd wydał decyzję nakładającą na bank obowiązek wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz, który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20% zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł.

"Zgodnie z treścią decyzji, po jej uprawomocnieniu się emitent zobowiązany będzie wysłać do każdego obligatariusza uprawnionego do rekompensaty pismo zawierające oświadczenie emitenta zawierające wszelkie informacje niezbędne do otrzymania rekompensaty. Emitent zobowiązany będzie ponadto zamieścić na swojej stronie internetowej stosowne oświadczenie o treści określonej w decyzji" - czytamy dalej.

Idea Bank podkreślił, że decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od daty doręczenia. Bank zamierza skorzystać z tego uprawnienia.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)