Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,2% r: r do 18,7 mld zł w styczniuWarszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 18,66 mld zł w styczniu 2020 r., tj. spadła o 8,2% r/r, podała giełda.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 8,9% r/r do poziomu 18,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w styczniu 2020 r. 862,2 mln zł, o 4,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 56 681,27 pkt i była o 6,1% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 142,5% r/r do poziomu 372,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu wzrosła o 144,1% r/r i wyniosła 353,3 mln zł. W styczniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 586,4 tys. szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9% r/r do poziomu 302,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 44,3% r/r do 152,5 tys. szt. w styczniu 2020 r., podano również.

W styczniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 586,4 tys. szt., czyli o 3,3% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 9% r/r do poziomu 302,1 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 44,3% r/r do 152,5 tys. szt. w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 113,7% r/r do poziomu 186 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 22,5% r/r do 25,2 mln zł, wskazano także.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec stycznia 2020 r. wobec 84,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu 2020 r. o 11,9% r/r do poziomu 212,2 mln zł wobec 240,9 mln zł rok wcześniej" - czytamy dalej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w styczniu 2020 r. 25 mld zł wobec 34,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2020 r. wyniósł 14 TWh, co oznacza wzrost o 61,2% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 6,3% r/r do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 95,3% r/r do poziomu 11,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w styczniu o 14,4% r/r do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 38,1% do poziomu 2,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 40,3% r/r do poziomu 9,1 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w styczniu 2020 roku 2 TWh, co oznacza spadek o 36% r/r. Styczniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r." - podano.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 124,7% r/r osiągając w styczniu 2020 r. poziom 48,7 ktoe.Kapitalizacja 401 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec stycznia 2020 r. wyniosła 539,3 mld zł (125,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 449 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec stycznia 2020 r. 1 089,1 mld zł (253,2 mld euro).

Na rynku NewConnect w styczniu 2020 r. zadebiutowały akcje spółek Plantwear (wartość oferty 1,5 mln zł) i Drageus Games (wartość oferty 1,18 mln zł).

W styczniu 2020 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)