Rynek kredytów w 2020 roku. Prognozy, szanse i zagrożenia