"Globalny wzrost gospodarczy powinien osiągnąć najniższy poziom w IV kw. 2019 r., a następnie zmierzać do +3 proc., ale pozostać poniżej tego poziomu na progu 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Rok 2019 charakteryzował się rekordową wysoką niepewnością i dwiema recesjami, ale recesji o szerszym zakresie udało się uniknąć dzięki szybkiej i znaczącej reakcji polityki pieniężnej, podkreślił Euler Hermes.

Rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych będzie sprzyjał złagodzeniu wojen handlowych USA-Chiny w 2020 r.

"Napięcia handlowe pomiędzy USA i Chinami powinny pozostać pod kontrola: eskalacja taryf jest mało prawdopodobna w roku wyborczym. Dlatego przewidujemy niski wzrost obrotów handlowych na poziomie +1,8% w 2020 r. i +2,5% w 2021 r." - czytamy dalej.

Zdaniem analityków, niepokoje polityczne powinny prowadzić do bardziej redystrybucyjnych polityk budżetowych i wyższych pensji kosztem zysków przedsiębiorstw.

"Przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym (w sektorze usług i budownictwa) prześcigną spółki polegające na przychodach zagranicznych ze względu na bardzo ekspansywny kurs polityk pieniężnych i budżetowych, które w głównej mierze będą sprzyjać popytowi krajowemu" - oceniają analitycy.

Tempo wzrostu gospodarczego Chin analitycy oszacowali na 5,9% i 5,8% odpowiednio w latach 2020-2021.

"Chiny nie będą stymulować gospodarki globalnej: wzrost chińskiego PKB powinien osiągnąć poziom +5,9% w 2020 r. i +5,8% w 2021 r., dzięki umiarkowanym bodźcom monetarnym i fiskalnym" - czytamy dalej.

Gospodarka USA również ulegnie schłodzeniu w 2020 roku do 1,6% z 2,3% w 2019 roku i przyspieszy do 2% w 2021 roku.

"Polityki pieniężne pozostaną akomodacyjne w większości krajów, oferując sieć bezpieczeństwa dla wzrostu i rynków. Rynki kapitałowe powinny pozostać w reżimie (wyjątkowo) niskiej zmienności, ponieważ będzie dominował efekt spowalniający niekonwencjonalnej polityki pieniężnej" - podano także.

Euler Hermes działa na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności.

>>> Czytaj też: Polska i Anglia jako przykłady schumpeterowskiej przedsiębiorczości