Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG, podała spółka.
Ponadto sąd "zezwolił spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa PBG w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu; wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; wyznaczył zarządcę w osobie Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A." - czytamy w komunikacie.
21 stycznia br. Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił układ zawarty przez PBG z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)