Podczas wtorkowej konferencji prasowej, po posiedzeniu niejawnym, Kaleta powiedział, że Komisja orzekła o stwierdzeniu nieważności decyzji prezydent m.st. Warszawy z sierpnia 2015 r. o przyznaniu niemal 2 mln odszkodowania za część nieruchomości przy ul. Kolskiej.

"Komisja stwierdziła rażące naruszenie prawa, poprzez skierowanie decyzji odszkodowawczej w stosunku do osoby zmarłej reprezentowanej przez kuratora" - odczytywał uzasadnienie decyzji Kaleta.

Jak wyjaśnił, prawie połowa odszkodowania, czyli ponad 900 tys. zł przyznano mężczyźnie, który zmarł w kwietniu 1986 r. "Kiedy organ wydał decyzję reprywatyzacyjną nie żył już od 29 lat" - wskazywał Kaleta. Dodał, że m.st. Warszawa uchybiło "elementarnym obowiązkom polegającym na poprawnym ustaleniu stanu faktycznego".

Podsumował, że Komisja wydała już 146 decyzji w stosunku do nieruchomości i ponad 200 decyzji odszkodowawczych na rzecz mieszkańców pokrzywdzonych wskutek reprywatyzacji. Komisja - jak dodał - uczestniczy w 600 postępowaniach sądowych w związku z wydawanymi decyzjami. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa