Inpro otrzymało pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni


Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) wydał pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni, podało Inpro.
"Spółka wyjaśnia, że w treści uzasadnienia decyzji wskazano, iż pracami pozostającymi do wykonania są prace związane z zagospodarowaniem niewielkiego odcinka terenu zielonego, które spółka wykona oraz prace w lokalach mieszkalnych mające charakter stricte wykończeniowy. Spółka wskazuje, że zrealizowała mieszkania w inwestycji Azymut w zakresie zgodnym ze standardami wykończenia zawartymi w zawieranych z klientami umowach, a dodatkowe prace wykończeniowe będą wykonywane już przez nabywców lokali" - czytamy w komunikacie.
Spółka złożyła do PINB oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, w związku z czym decyzja stała się ostateczna i prawomocna, podano także.
"Inpro SA posiadając powyżej wskazaną decyzję, może rozpocząć zgodnie z zapisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1805.) proces wydawania lokali ich nabywcom, co niezwłocznie uczyni" - czytamy dalej.
Na początku grudnia 2019 r. Inpro podało, że nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni. Wniosek złożony był 10 października 2019 r., a 12 listopada na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego spółka uzupełniła wskazaną dokumentację. 10 grudnia Inpro podało, że złożyło ponowny, poprawiony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
Osiedle Azymut składa się z siedmiu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą. Położone jest przy ulicach Wielkopolskiej i Strzelców w Gdyni.
Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł.
(ISBnews)