"O przeprowadzeniu analiz dotyczących budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MW sponsorzy postanowili w podpisanym w dniu 13 lutego 2020 r. porozumieniu dotyczącym dalszych działań w projekcie Ostrołęka C" - czytamy w komunikacie.

Uzgodnienie określa szczegółowy zakres i harmonogram analiz aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych, organizacyjno-prawnych oraz finansowych projektu. Zgodnie z założeniami sponsorów, wieloetapowy proces analiz zostanie ukończony do 7 maja 2020 roku, wskazano również.

13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.