Dodała, że odcinek Lasy Janowskie-Zdziary będzie miał ok. 9,3 km. Jego wykonawcą będzie firma Strabag, koszt powstania drogi to ponad 236,3 mln zł.

Odcinek ten realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem.

W ramach inwestycji powstaną m.in. dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, dwa mosty, dziewięć wiaduktów (w tym przejścia dla dużych i średnich zwierząt), piętnaście przepustów, a także kładka dla pieszych. Odcinek ten będzie częścią szlaku Via Carpatia.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km. (PAP)

autor: Wojciech Huk