"W poniedziałek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła pierwszy w Europie operacyjny system do koordynacji lotów dronów, z którego korzystają m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego" - poinformowała PAŻP w komunikacie.

Jak przekazała Agencja, system, o nazwie PansaUTM, pomyślnie przeszedł proces akredytacyjny prowadzony przez PAŻP oraz nadzorowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i został uruchomiony w strefach kontrolowanych lotnisk w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie.

"Do końca marca planowane jest dołączenie następnych lokalizacji m.in. kolejne wieże kontroli lotnisk, a zakończenie całego procesu implementacji planowane jest w drugim kwartale 2020 roku" - czytamy.

Cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała wskazał, że rosnąca liczba operacji wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne sprawia, iż drony muszą być traktowane jako równoprawny użytkownik przestrzeni powietrznej.

"W Polsce, jako pierwsi w Europie, uruchamiamy operacyjnie system umożliwiający bezpieczną integrację lotnictwa bezzałogowego z załogowym. To ogromny sukces, z którego wszyscy możemy być dumni" – powiedział Horała.

System PansaUTM pozwala m.in. na szybką, cyfrową, niewerbalną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a operatorami dronów.

"Dzięki PansaUTM operatorzy dronów mogą szybko sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze, złożyć cyfrowo plan lotu oraz uzyskać zgodę na lot w sytuacji, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu samolotów. Dla kontrolerów ruchu lotniczego PansaUTM to informacja o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych i możliwość wydawania zgód na lot, podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym" - tłumaczy PAŻP.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z aplikacją Droneradar.

PAŻP jest jedyną instytucją w Polsce, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zatrudnia ponad 570 kontrolerów ruchu lotniczego.

Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego rocznie obsługują blisko 800 tysięcy komercyjnych operacji lotniczych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia również służbę informacji powietrznej dla lotnictwa ogólnego (general aviation), dbając o bezpieczeństwo pilotów i załóg ponad 200 000 mniejszych samolotów i innych statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni niekontrolowanej czyli do wysokości 3000 metrów.

>>> Czytaj też: Hiszpania ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników bezrobocia. "Dysfunkcyjny rynek pracy"