Sescom miał 2,68 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019: 2020Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Sescom odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,92 mln zł wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk EBITDA grupy wyniósł w I kw. 2019/2020 4 873 tys. zł wobec 4 572 tys. zł w r/r (+6,6%). Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost ten wynika z zastosowania wymogów MSSF 16 dla umów leasingowych. W rezultacie wprowadzone zmiany w prezentacji pozycji miały następujący wpływ na koszty rodzajowe:

* spadek kosztów z tytułu najmu o 300 tys. zł,

* wzrost kosztów amortyzacji o 288 tys. zł,

co wpłynęło na wzrost wyniku EBITDA spółki dominującej oraz grupy o ok. 300 tys. zł. Bez dokonania zmian wymaganych przez MSSF 16 zysk EBITDA grupy wyniósłby 4.573 tys. zł i byłby wyższy o ok. 0,02% wobec analogicznego kwartału w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,73 mln zł w I kw. r.obr. 2019/2020 wobec 39,25 mln zł rok wcześniej.

"Przychody wygenerowane przez Grupę Sescom w I kwartale roku obrotowego 2019/2020 wyniosły 43 728 tys. zł, więcej o ok. 11,4% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Determinantami wzrostu sprzedaży grupy są przede wszystkim:

* wzrost sprzedaży na rynku polskim głównych linii biznesowych: FM i IT Infrastructure o ok. 2,96 mln zł (zwiększenie przychodów Sescom S.A o ok. 11,1% r/r, w tym +13% FM PL i +8,9% IT Infrastructure),

* sprzedaż generowana w nowej linii biznesowej Logistics Processes Support realizowana przez DT Sp. z o.o. (1,76 mln zł przychodów za okres I kwartału 2019/2020)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 2,7 mln zł wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)