Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Synektika podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 3,07 mln zł tj. 0,36 zł na akcję z z zysku za rok obrotowy 2018/2019 (trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.), podała spółka.

"(...) zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (...) postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 7 786 821,40 zł w następujący sposób:

a) kwota 3 070 486,44 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,36 zł na akcję;

b) pozostała kwota w wysokości 4 716 334,96 zł została przekazana na kapitał zakładowy spółki.

ZWZ ustaliło także dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 10 marca, a dzień wypłaty dywidendy na 17 marca 2020 r.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)