OncoArendi ma umowę z NCBR dot. dofinansowania projektu kwotą ok. 22 mln zł


Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej", w tym prawa i obowiązki stron z tym związane. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 'Szybka Ścieżka', podała spółka.
"Całkowity koszt projektu emitenta nie zmienił się względem tego zawartego w ocenianym wniosku i wynosi ok. 31 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ok. 22 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Głównym celem projektu jest opracowanie eksperymentalnego leku przeciwnowotworowego o udokumentowanym bezpieczeństwie oraz skuteczności terapeutycznej potwierdzonej w mysich modelach chorób nowotworowych.
"Wyłoniony w projekcie kandydat kliniczny, poprzez zahamowanie aktywności wybranych deubikwitynaz [DUBs], potencjalnie znajdzie zastosowanie w immunoterapii szerokiego spektrum chorób nowotworowych, z jednej strony stymulując odpowiedź immunologiczną na komórki nowotworowe, a z drugiej bezpośrednio hamując proliferację i indukując śmierć komórek nowotworowych" - czytamy także.
Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu przypada na lata 2019-2023.
OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.
(ISBnews)