Zadaniem nowo powołanego pełnomocnika będzie koordynacja działań spółek nadzorowanych przez ministerstwo aktywów państwowych w zakresie inwestycji offshore na Bałtyku.

Zbigniew Gryglas od grudnia 2019 roku pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jest absolwentem geodezji na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego. Przewodniczył radzie nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoportu. Był członkiem rady nadzorczej H. Cegielski Poznań.

Był posłem na Sejm RP VIII kadencji.