Bank Handlowy ma zgodę KNF na wypłatę dywidendy w wys. do 100% zysku z 2019 r.Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo, w którym KNF poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2019 r. bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., podał bank.

"Jednocześnie, banki zamierzające wypłacić dywidendę powinny spełniać odpowiednie kryteria zarówno na koniec 2019 r., jak i w dniu podjęcia decyzji walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy zgodnie z rekomendacją KNF dotyczącą założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W połowie lutego br. prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora informował, że podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75% zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była "w okolicach" 5%.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce - i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)