Koalicję tę określić można jako centrową.

W przeprowadzonych 29 lutego wyborach OLaNO zajął pierwsze miejsce, uzyskując 53 miejsca w 150-osobowej Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, jednoizbowym parlamencie. Natomiast trzy uważane od początku za potencjalnych koalicjantów Matovicza ugrupowania - Jesteśmy Rodziną (Sme Rodina), Wolność i Solidarność (SaS) oraz Dla Ludzi (Za Liudi) - zdobyły odpowiednio 17, 13 i 12 mandatów.

Nowa koalicja będzie zatem dysponować łącznie 95 mandatami. Pozwoli jej to na uchwalanie ustaw rangi konstytucyjnej, które wymagają aprobaty ponad trzech piątych wszystkich deputowanych.

W przyszłym rządzie OLaNO otrzyma między innymi resort finansów, a lider SaS Richard Sulik obejmie funkcję odpowiedzialnego za problematykę gospodarczą pierwszego wicepremiera i jednocześnie ministra gospodarki. Warunkiem wejścia SaS do koalicji była równoprawność wszystkich tworzących ją ugrupowań.

Poprzednia koalicja rządząca miała dokładnie połowę miejsc w parlamencie, ale w ostatnich wyborach partia Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD) dotychczasowego premiera Petera Pellegriniego zdobyła ich tylko 38, a dwa pozostałe ugrupowania koalicyjne nie przekroczyły progu mandatowego.

W słowackim parlamencie zasiada ponadto 17 posłów piętnowanej za prawicowy ekstremizm Ludowej Partii Nasza Słowacja (LSNS), z którą nowa koalicja nie zamierza w jakikolwiek sposób współpracować. (PAP)