• Czy światu grozi kryzys?
  • Jak zminimalizować ryzyko zarażenia?
  • Czy maseczki nas ochronią?
  • Czy powinniśmy robić zapasy?
  • Czy niepewność na rynkach jest uzasadniona?
  • Jak długo potrwa spowolnienie wzrostu PKB?

Pandemia to wyzwanie nie tylko dla medycyny, ale także ekonomii, psychologii i świata mediów. Dlatego do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów ze wszystkich tych dziedzin. Więcej perspektyw to lepsze rozumienie sytuacji. Obalimy mity i porozmawiamy o faktach – dostarczymy rzetelnych informacji.

Prelegenci:

  • prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. UJ dr hab. Przemysław Piotrowski – Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. Krzysztof Pyrć – Małopolskie Centrum Biotechnologii, Pracownia Wirusologii, Uniwersytet Jagielloński
  • Jerzy Smoliński – Centrum Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie

Źródło: Open Eyes Economy