TXM liczy się z gorszymi wynikami, nie ma problemów z dostawami


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji spodziewa się, iż skutki koronawirusa SARS-CoV-2 będą miały bardzo istotny wpływ na jego działalność i przyszłe wyniki finansowe, podała spółka.
"Od środy 11 marca 2020 roku spółka identyfikuje istotny i postępujący spadek wejść klientów do sklepów TXM. W ujęciu tydzień do tygodnia wejścia klientów w środę (11 marca 2020 roku) wykazały 23-proc. spadek natomiast w sobotę (14 marca 2020 roku) - nie uwzględniając sklepów obowiązkowo zamkniętych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - o 74%" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie spółka podała, że od soboty 14 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zamknięte zostały galerie handlowe, w których zlokalizowane są sklepy emitenta i dotyczyło to 21% sieci całości sieci TXM.
"Część sklepów TXM działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2, dzięki czemu nadal prowadzą działalność. Ich liczba będzie jednak zmieniała się w czasie, gdyż emitent indywidualnie rozważa zamknięcie kolejnych sklepów" - czytamy dalej.
Spółka zwróciła także uwagę, że w części sklepów zidentyfikowany został problem związany ze skompletowaniem załogi, gdyż skorzystała ona z uprawnień opiekuńczych będących następstwem Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.
"Spółka informuje, iż na okres wiosenno-letni ma zapewnioną dostępność zapasu towarowego ze względu na zdywersyfikowane źródła dostaw towarów. Dostawy te uzależnione są tylko od zdolności płatniczych spółki. TXM nie identyfikuje na dziś dzień problemów w łańcuchu logistycznym" - czytamy także.
W ramach logistyki krajowej identyfikowane są ograniczenia w częstotliwości realizowanych przesyłek wynikające z wdrożonych przez partnerów logistycznych procedur sanitarnych. W ramach możliwości realizacji odbiorów gotówki identyfikowane są ograniczenia w częstotliwości realizowanych odbiorów wynikające z wdrożonych przez partnerów konwojujących procedur sanitarnych, podano także.
"Obecna sytuacja wpływa na spadek bieżącej sprzedaży, co będzie mieć istotny, negatywny wpływ na płynność finansową TXM oraz będzie negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020. Prawdopodobnie będzie też rzutować na zdolność TXM do realizacji założeń restrukturyzacyjnych, przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym" - podkreślono w materiale.
Jednocześnie spółka podejmuje szereg działań mających zapewnić ciągłość operacyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony swoim pracownikom jak i klientom, podano także.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.
(ISBnews)