W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9 proc. i wyniosło 5 330,48 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6 445,9 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 7 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 1,1 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

"W okresie dwóch miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we
wszystkich sekcjach PKD od 3,1 proc. w sekcji 'Górnictwo i wydobywanie' do 11,6 proc. w sekcji 'Administrowanie i działalność wspierająca', co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,3 proc." - czytamy w komunikacie.

Polecamy: Restauracje liczą już straty. Niektóre wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych tygodniowo