Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 1,28 mld zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd PKN Orlen [...] postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, by zysk netto spółki za 2019 rok w wysokości 4 813 592 019,09 zł podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 283 127 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 3 530 464 836,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd zaproponował 14 lipca 2020 roku jako dzień dywidendy oraz 28 lipca 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)