Rawlplug rekomenduje wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję za 2019 r.


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Rawlplug rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 10,74 mln zł, tj. 0,33 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd spółki postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 0,33 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 10 744 800 zł" - czytamy w komunikacie.
Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy podejmie walne zgromadzenie spółki, zastrzeżono.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 775,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)