Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Pepees odnotował 24,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 23,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,26 mln zł wobec 29,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 231,98 mln zł w 2019 r. wobec 239,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 19,18 mln zł wobec 17,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)