Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 60,9 tys. ton w lutym, bez zmian r: r


Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,9 tys. ton w lutym 2020 r. i była taka sama jak rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.
"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 60,9 tys. ton i była równa sprzedaży z lutego 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż srebra wyniosła 104,3 tony i była niższa o 18,8 tony w porównaniu do sprzedaży z lutego ubiegłego roku (-15%). Przyczyną była niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych.
Sprzedaż TPM wyniosła 24,9 tys. troz i była wyższa o 6,3 tys. troz (+34%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota zrealizowaną w lutym 2020 roku przez KGHM International (Au zawarte w koncentracie Robinson) oraz KGHM Polska Miedź S.A.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,5 mln funtów i nie różniła się od poziomu osiągniętego w lutym 2019 roku.
W spółce-matce:
- sprzedaż miedzi wyniosła 48,4 tys. ton i była porównywalna do poziomu sprzedaży osiągniętego w lutym ubiegłego roku (-3%),
- sprzedaż srebra wyniosła 101,8 tony i była niższa o 19,8 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w lutym 2019 roku (-16%). Wielkość sprzedaży srebra wynikała z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w lutym bieżącego roku. Należy zauważyć, że ze względów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to jednak, że wzrost / spadek ilości wysyłek o jedną (w porównaniu miesiąc do miesiąca) ma duży wpływ na wielkość sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej,
- sprzedaż TPM wyniosła 14,0 tys. troz i była wyższa o 3,0 tys. troz (+27%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w lutym 2019 roku. Różnica spowodowana była głównie realizacją dużej wysyłki na rynek zagraniczny. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport odbywają się w większych jednorazowych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg).
W KGHM International:
- sprzedaż miedzi wyniosła 7,2 tys. ton i była wyższa o 2,7 tys. ton (+60%) w porównaniu do sprzedaży z lutego 2019 roku. Głównym czynnikiem był wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu z kopalni Robinson zgodnie z uzgodnionym z odbiorcami harmonogramem wysyłek (zwiększenie sprzedaży miedzi płatnej o ok. 3,4 tys. ton). Jednocześnie odnotowano nieznacznie niższą sprzedaż miedzi zawartej w katodach Franke oraz rudzie Cu pochodzącej z Zagłębia Sudbury (w sumie o ok. 0,8 tys. ton miedzi płatnej),
- sprzedaż TPM wyniosła 8,3 tys. troz i była wyższa o 4,2 tys. troz (+102%) w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Na wynik ten wpływ miał przede wszystkim, podobnie jak w przypadku miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Robinson, co przełożyło się na wzrost sprzedaży Au o ok. 3,2 tys. troz. O ok. 1,0 tys. troz wzrosła także sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia Sudbury, bezpośrednio wynikająca z wyższej produkcji rudy oraz wyższej zawartości TPM w rudzie,
- sprzedaż srebra wyniosła 0,8 tony i była wyższa o 0,9 tony w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Na tak znaczną różnicę wpłynęło skorygowanie w lutym ubiegłego roku prowizorycznych zawartości srebra w koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek,
- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,093 mln funtów i była wyższa o 0,034 mln funtów (+58%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku, co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem rozkładu zamówień.
W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):
- sprzedaż miedzi wyniosła 5,3 tys. ton i była niższa o 1,0 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w lutym 2019 roku (-16%). Przyczyną był niższy (o ok. 10 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w lutym 2020 roku wynikający z realizacji ustalonego harmonogramu wysyłek,
- sprzedaż molibdenu wyniosła 1,4 mln funtów i była równa sprzedaży z lutego ubiegłego roku,
- sprzedaż srebra wyniosła 1,7 tony i była wyższa o 0,1 tony (+6%). Wzrost związany był z wyższą zawartością Ag w sprzedanym koncentracie miedzi,
- sprzedaż TPM wyniosła 2,6 tys. troz i była niższa o 0,9 tys. troz (-26%). Głównym powodem spadku sprzedaży TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, niższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu.
Narastająco w okresie styczeń-luty br. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 107,7 tys. ton wobec 103,1 tys. ton rok wcześniej.
"W odniesieniu do wolumenu sprzedaży plan na styczeń-luty br. został przekroczony z wyjątkiem sprzedaży srebra" - czytamy także w komunikacie.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)