Inter Cars: Skutki pandemii będą miały istotny wpływ na wynik fin. w I kw.


Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działań poszczególnych państw, na których terytorium podmioty grupy kapitałowej Inter Cars prowadzą działalność operacyjną, podjętych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, będą mieć istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów grupy kapitałowej Inter Cars oraz wynik finansowy spółki w I kw. 2020 r., podała spółka. Obecnie podmioty grupy kapitałowej Inter Cars prowadzą działalność operacyjną na wszystkich rynkach geograficznych.
Ponadto zarząd spółki spodziewa się, że ww. czynniki mogą mieć również istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów grupy kapitałowej Inter Cars oraz wynik finansowy spółki w kolejnych kwartałach 2020 r., podano.
"Zarząd spółki szacuje, że spadek miesięcznych przychodów ze sprzedaży podmiotów grupy kapitałowej Inter Cars za marzec 2020 r. wyniesie około 15% (r/r). W pozostałym zakresie zarząd spółki, biorąc pod uwagę dynamiczną i zróżnicowaną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz działaniami poszczególnych państw, a także brak w pełni wiarygodnych danych odnośnie oczekiwanego okresu występowania ww. czynników, a także ich skutków społeczno-gospodarczych, nie jest w stanie obecnie precyzyjnie wskazać zakresu wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów grupy kapitałowej Inter Cars oraz wynik finansowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.
(ISBnews)