Santander BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok


Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Santander Bank Polska rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2019 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku, a pozostałe 50% zysku proponuje pozostawić niepodzielone, podał bank.
"Zarząd Santander Bank Polska informuje, że stosując się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego określonych w piśmie z dnia 26 marca 2020 r. podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł i przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku netto banku tj. kwoty 1 056 761 994,64 zł, natomiast kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawić niepodzieloną" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za 2019 rok.
Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)