Jak czytamy, w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 klienci firmowi banku mogą na odległość podpisać umowy dotyczące rachunków bankowych, kart, kredytów, gwarancji czy akredytyw.

Wyjaśniono, że dotyczy to umów, które mogą być zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności. "Bank Pekao honoruje podpisy elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika w systemie PekaoBiznes24, nie tylko podpisy kwalifikowane" - wskazano.

Podkreślono, że usługa jest prosta i bezpieczna. "W przypadku dyspozycji klient przygotowuje dokument, podpisuje go w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 i przekazuje do banku - do realizacji" - wyjaśniono. Z kolei bank informuje o zrealizowaniu dyspozycji za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24.

W przypadku umów lub aneksów, jak dodano, bank przekazuje klientowi przygotowane dokumenty, a on następnie odsyła podpisaną elektronicznie dokumentację. Informacja o podpisaniu umowy lub aneksu przez bank jest klientowi przesyłana za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24. (PAP)

autor: Madalena Jarco