GPM Vindexus nie notuje istotnego zmniejszenia spłat z portfeli w zw. z pandemią


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) nie obserwuje istotnego zmniejszenia spłat wierzytelności znajdujących się w portfelach grupy, poinformowała spółka.
"Zarząd spółki wskazuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu nie wystąpiło istotne zmniejszenie spłat wierzytelności znajdujących się w portfelu spółki lub jej jednostek zależnych" - czytamy w komunikacie.
Vindexus podał, że potencjalne zmniejszenie spłat z posiadanych wierzytelności w przyszłych okresach będzie związane z: negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na sytuację makroekonomiczną kraju; prawdopodobnym istotnym wzrostem bezrobocia oraz ograniczeniem możliwości finansowych dłużników; znaczącym utrudnieniem organizacji windykacji terenowej, a także istotnym zakłóceniem działalności sądów oraz komorników.
Spółka wskazała także, że negatywny wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na działalność grupy, wyniki finansowe i jej perspektywy może zostać zmniejszony na skutek: zakończenia pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej; efektu tzw. tarczy antykryzysowej i innych programów przeciwdziałania skutkom COVID-19 wprowadzanych przez administrację państwową, a także zmniejszenia regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usprawnienia działalności sądów i komorników, w szczególności w zakresie cyfryzacji postępowań sądowych i egzekucyjnych.
"Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz grupy jest w ocenie zarządu nieznany i uzależniony od czynników, które są poza wpływem ze strony spółki" - czytamy także.
Vindexus podkreślił, że podejmuje działania, które mają na celu ograniczenie wpływu występujących negatywnych czynników na obecną sytuację spółki oraz jej jednostek zależnych.
Spłaty z posiadanych przez GPM Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 28 046 tys. zł w IV kw. 2019 r. wobec 26 364 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym roku 2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 98 329 tys. zł wobec 89 937 tys. zł w 2018 r., podano również.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)