LSREF III GTC Inv. ma umowę sprzedaży 100% udziałów głównego akcjonariusza GTCWarszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - LSREF III GTC Investments B.V. zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów GTC Dutch Holdings B.V. - który posiada 61,49% akcji Globe Trade Centre (GTC) - na rzecz węgierskiej spółki Optimum Ventures Magántőkealap, podało GTC

"Zamknięcie transakcji jest uzależnione od uzyskania decyzji wydanych przez, odpowiednio: (i) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (ii) węgierskiego organu ochrony konkurencji (Gazdasági Versenyhivatal) oraz (iii) serbskiego organu ochrony konkurencji (Komisija za Zastitu Konkurencije) wyrażających zgodę na dokonanie koncentracji w ramach transakcji" - czytamy w komunikacie.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 169,76 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)