Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Bacteromic, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics, osiągnęła piąty kamień milowy w projekcie BacterOMIC, podało Scope Fluidics. Efektem ukończonych działań jest gotowość spółki do przeprowadzenia wewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów.
"Zespół Bacteromic, w ramach realizowanego kamienia, zakończył pierwszy etap industrializacji systemu. Spółka wytworzyła zestawy urządzeń oraz kartridży w wersji produkcyjnej. Konstrukcja analizatora i urządzenia do napełniania kartridży próbkami zostały zoptymalizowane pod kątem procesu produkcji oraz kosztu wytworzenia. Przeprojektowano również kartridże pod kątem ergonomii, w wyniku tych działań znacząco uproszczono protokół manualnych czynności wykonywanych przez osoby prowadzące badania diagnostyczne z wykorzystaniem systemu BacterOMIC. Dzięki zakończonym właśnie pracom spółka posiada wszystkie elementy systemu BacterOMIC do przeprowadzenia testów prewalidacyjnych" - czytamy w komunikacie.
Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nad projektem BacterOMIC opracowano metody analityczne w technologii uczenia maszynowego opartego na sztucznych sieciach neuronowych, które mogą zostać wykorzystane do efektywnej i wczesnej klasyfikacji sygnałów rejestrowanych z komór inkubacyjnych kartridża systemu.
"Rozwój systemu BacterOMIC przebiega bardzo sprawnie. Zespół projektowy systematycznie optymalizuje i dostosowuje produkt do końcowych parametrów produkcji. Wszystkie prace, które prowadzone były na przełomie ostatnich miesięcy, miały na celu przygotowanie ulepszonej wersji systemu, która już niedługo będzie wykorzystana do badań przedrejestracyjnych. Zanim jednak do tego dojdzie, chcemy wewnętrznie przetestować zoptymalizowany system, a następnie potwierdzić jego gotowość oraz zakładaną funkcjonalność w badaniach klinicznych" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w materiale.
W efekcie prowadzonych działań firma Bacteromic wytworzyła metodę masowej produkcji elementów składowych kartridża, dostosowała własną infrastrukturę do napełniania zoptymalizowanych kartridży antybiotykami oraz wyprodukowała 100 nowych kartridży
z naniesionymi antybiotykami w liczbie pozwalającej na rozpoczęcie testów prewalidacyjnych. Pierwszy etap testów prowadzony będzie w siedzibie spółki i ma na celu dopasowanie metod analitycznych do nowej wersji systemu. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem szczepów referencyjnych rekomendowanych przez EUCAST oraz szczepów klinicznych, zgromadzonych w banku mikrobiologicznym spółki. Po tym etapie nastąpi ocena wartości klinicznej systemu w docelowym środowisku tj. w laboratorium diagnostycznym lub naukowo-badawczym rutynowo wykonującym testy lekowrażliwości drobnoustrojów (testy przedrejestracyjne), wskazano również.
Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszeniem pandemii Covid-19 spółka dostrzega ryzyko wystąpienia problemów związanych z możliwością testowania systemu BacterOMIC poza siedzibą spółki, co mogłoby spowodować wydłużenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie planowanej serii testów prewalidacyjnych.
"Bardzo nas cieszy szybki rozwój systemu BacterOMIC do etapu produktu i jego rejestracji. BacterOMIC oferuje o wiele bardziej informatywne testy lekowrażliwość bakterii - i odbieramy żywe zainteresowanie klinicystów tym rozwiązaniem - dlatego chcemy możliwie jak najszybciej wprowadzić je do użytku" - zaznaczył kierownik produktu Bacteromic Seweryn Bajer-Borstyn.
Ponadto w ramach piątego kamienia milowego projektu BacterOMIC opracowano metody analityczne w technologii uczenia maszynowego opartego na sztucznych sieciach neuronowych, które mogą zostać wykorzystane do efektywnej i wczesnej klasyfikacji sygnałów rejestrowanych z komór inkubacyjnych kartridża BacterOMIC. Kolejne etapy pracy w tym zakresie przewidują rozszerzenie zestawu cech wykorzystywanych do uczenia oraz opracowanie procedury pozwalającej na ciągłe douczanie modelu w miarę przeprowadzania kolejnych eksperymentów, podano.
Projekt BacterOMIC realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Na rozwój projektu firma pozyskała od inwestorów oraz z prestiżowego grantu europejskiego SME-Instrument, finansowanie w łącznej kwocie ok. 13 mln zł.
Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.
(ISBnews)