W wspólnym oświadczeniu wydanym po wideokonferencji ministrowie podkreśli, że w tym celu niezbędne jest "pełne wykorzystanie elastyczności, przewidzianej w ramach ostrożnościowych i dotyczących rachunkowości". Ich zdaniem finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ma obecnie zasadnicze znaczenie dla gospodarki.

Ministrowie wezwali też wszystkie banki, do wykorzystania kapitału i zysków w celu rozszerzenia potrzeb kredytowych lub innych pilnych potrzeb finansowych, wynikających z trwającego kryzysu wobec swoich klientów.

"Wzywamy sektor bankowy do wspierania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem COVID-19 w celu zapewnienia ciągłości działania" - podkreślili.

W podsumowaniu oświadczenia napisali, że "w razie potrzeby są gotowi podjąć dalsze działania, w tym, w stosownych przypadkach, środki legislacyjne, aby złagodzić wpływ koronawirusa (na unijną gospodarkę - PAP)".

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)