Związkowcy obawiają się, że może dojść do napięć i "aktów przemocy wobec pracowników banków". Argumentują, że niektóre z nich nie są jeszcze przygotowane na przyjmowanie wniosków, co z kolei może wywołać gwałtowne reakcje ze strony właścicieli firm oraz napięcia.

Dlatego potrzebne jest wzmocnienie ochrony oddziałów banków, by zapewnić "bezpieczeństwo pracowników i wszystkich klientów" - napisali szefowie pięciu związków zawodowych w liście do włoskiej minister spraw wewnętrznych Luciany Lamorgese. Zaznaczyli, że w tygodniach epidemii już zanotowano w filiach bankowych przypadki agresji wobec personelu ze strony zdesperowanych klientów.

Od poniedziałku właściciele firm mogą składać wnioski o pomoc finansową gwarantowaną przez państwo, którą zapisano w dekrecie rządowym w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, ponoszących straty w wyniku pandemii. Maksymalna wysokość takiego finansowania to 25 tysięcy euro.

W odpowiedzi na list związków zawodowych resort spraw wewnętrznych zapewnił, że sytuacja będzie monitorowana z najwyższą uwagą i że lokalne władze w kraju zostały zaalarmowane i otrzymały polecenie wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)