Mostostal Warszawa miał 0,79 mln zł straty netto, 10 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 42,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,02 mln zł wobec 24,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 269,53 mln zł w 2019 r. wobec 1 013,33 mln zł rok wcześniej.
"Grupa Mostostal Warszawa w roku obrotowym 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,3 mld zł oraz zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł. Wyzwania ubiegłego roku stojące przed sektorem, do których zaliczyć należy rosnące koszty materiałów budowlanych i usług podwykonawców, wzrastające koszty pracy, na tle wciąż długo trwających postępowań przetargowych, w których okres pomiędzy złożeniem oferty a rozstrzygnięciem sięga często wielu miesięcy - wciąż są odczuwalne dla branży" - napisał prezes Miguel Angel Heras Llorente w liście załączonym do raportu.
Przychody z segmentu budownictwo ogólne stanowiły 50% przychodów ogółem w 2019 r., kolejnym co do wielkości segmentem był przemysł i energetyka (27,9%), a następnie infrastruktura (21,4%).
"Zgodnie z założeniami strategii grupy kapitałowej, głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w 2019 roku był rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł w 2019 roku 0,7%" - czytamy także w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 1,93 mln zł wobec 38,2 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r.
(ISBnews)