Potwierdza to akcja UN75 nazwana największym przedsięwzięciem ONZ zmierzającym do poznania poglądów opinii publicznej i znalezienia rozwiązań dla globalnych wyzwań.

Jak powiadomiła w poniedziałek Organizacja Narodów Zjednoczonych, odkąd COVID-19 zaczął rozprzestrzeniać się na całym świecie dane z 186 krajów wskazują na zdecydowane poparcie publiczne dla współpracy międzynarodowej.

Akcję UN75 rozpoczęto w styczniu br. z okazji 75. rocznicy utworzenia Narodów Zjednoczonych i potrwa przez cały rok. Ma na celu umożliwienie ludziom kształtowania globalnych priorytetów poprzez uczestnictwo w dialogu UN75.

ONZ ogłosiła w poniedziałek wstępne ustalenia, oparte na statystykach zebranych od 1 stycznia do 24 marca. 95 proc. respondentów we wszystkich grupach wiekowych i poziomie wykształcenia zgodziło się, że kraje muszą współpracować w celu zarządzania globalnymi zasobami. Poprawa w tej dziedzinie nastąpiła od końca lutego, gdy wstrząsy spowodowane przez COVID-19 rozprzestrzeniły się na cały świat.

Postulaty co do zacieśnienia współpracy międzynarodowej obejmowały potrzebę skuteczniejszego partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym a także większe zaangażowanie w kształtowanie polityki kobiet, młodzieży, ludności tubylczej oraz słabszych grup społecznych.

Na czele listy problemów, które najbardziej wpłyną na przyszłość ludzkości znalazły się klimat i środowisko. Oceniono je jako ponad dwukrotnie bardziej istotne niż inne kwestie. Konflikty zbrojne i przemoc umieszczono na drugim miejscu. Trzecie zajęły zagadnienia zdrowotne, przy czym zaobserwowano gwałtowny wzrost zaniepokojenia tym od początku marca.

Na pytanie o najważniejsze przyszłe priorytety, uczestnicy ankiety wymienili ochronę środowiska i prawa człowieka, zmniejszenie liczby konfliktów zbrojnych, równy dostęp do podstawowych usług oraz całkowite wyeliminowanie dyskryminacji.

W swym komentarzu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreślił, że z niecierpliwością oczekuje dalszych starań, aby uczczenie 75 rocznicy powstania organizacji miało znaczący charakter.

Wzywał by „wykorzystać ten kamień milowy do refleksji na temat wielostronnej współpracy, której świat obecnie potrzebuje, odnieść się natychmiast do pandemii oraz osiągnąć długoterminowe cele, dla których powołano Narody Zjednoczone”.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)