"Ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną przez epidemię COVID-19 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę daty stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych" - poinformował ULC w komunikacie.

Jak przekazano, Komisja Europejska uwzględniła prośbę Polski i większości państw Unii Europejskiej.

"Termin stosowania przepisów, które zgodnie z art. 23 ww. rozporządzenia miały być stosowane od 1 lipca 2020 r., został przesunięty o 6 miesięcy, co oznacza, że zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku" - przekazał ULC.

Jednocześnie Urząd przypomniał, że do czasu obowiązywania nowych przepisów europejskich, operatorów bezzałogowych statków powietrznych obowiązują przepisy krajowe.

Unijne rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji bezzałogowych systemów powietrznych oraz dotyczące personelu, w tym pilotów bezzałogowych statków powietrznych, oraz organizacji zaangażowanych w operacje wykonywane z ich użyciem. Zakłada ono m.in. że loty z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego wykonuje się w kategorii: otwartej, szczególnej lub certyfikowanej. Operacje wykonywane w kategorii "otwartej" nie wymagają uzyskania uprzedniego zezwolenia na operację ani złożenia przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego oświadczenia o operacji przed jej rozpoczęciem. Ponadto, minimalny wiek pilota drona wykonującego operacje z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii "otwartej" i "szczególnej" wynosi 16 lat. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta