"W świetle ostatecznego szacunku PKB za 2018 r. zanotowano szybszy, niż wcześniej szacowano, wzrost gospodarczy. We wszystkich kwartałach zmiana realnego wzrostu PKB była taka sama i wyniosła, in plus 0,2 proc. Wzrost PKB wyniósł odpowiednio: w I kwartale 2018 r. - 5,4 proc. (wobec 5,2 proc., w II kwartale 2018 r. - 5,5 proc. (wobec 5,3 proc.), w III kwartale 2018 r. – 5,4 proc. (wobec 5,2 proc.) , w IV kwartale 2018 r. – 5,1 proc. (wobec 4,9 proc.). W całym 2018 r. wzrost gospodarczy wyniósł 5,3 proc. (wobec 5,1 proc.)" - napisał GUS.

>>> Czytaj też: Skąd wziąć pieniądze na tarczę finansową? Szykuje się bieg z przeszkodami