Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - TIM odnotował 19,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,53 mln zł wobec 19,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890,04 mln zł w 2019 r. wobec 830,26 mln zł rok wcześniej.
"Rok 2019 grupa kapitałowa TIM zamknęła rekordowymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 890 mln zł, wyższymi o 7,2% w porównaniu z rokiem 2018. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży jednostki dominującej - TIM S.A. - wyniosła 6,2%, przy również najwyższych w historii obrotach na poziomie 798,4 mln zł. Również wynikowo osiągnęliśmy rekordowe poziomy - skonsolidowana EBITDA wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 o 70,6%, do 53 mln zł" - napisał prezes Krzysztof Folta w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 22,71 mln zł wobec 10,21 mln zł zysku rok wcześniej.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)