Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcjiWarszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze mają także zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech w sprawie propozycji podziału zysku netto [...] za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej [...] postanawia zysk netto [...] w wysokości 60 436 467,46 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie.

Ponadto akcjonariusze mają zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych.

"Łączna liczba nabywanych akcji własnych [...] nie przekroczy więcej niż 7 700 000 [...] akcji spółki, stanowiących ok. 14,61% kapitału zakładowego spółki; [...] cena nabycia za jedną akcję własną nie będzie niższa niż 1 zł ani wyższa niż 45 zł; maksymalna kwota wynagrodzenia dla akcjonariuszy nie będzie wyższa niż 346 500 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały w tej sprawie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)