XTPL miało 23,8 mln zł straty netto, 24,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.


Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - XTPL odnotowało 23,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Rok 2019 okazał się dla XTPL okresem, w którym zrealizowaliśmy ważne kroki milowe w komercjalizacji naszej ultraprecyzyjnej metody nanodruku. Zacieśnienie współpracy ze światowymi liderami branży wysokich technologii, udane wydruki linii przewodzących o szerokości jedynie 1,4 µm, rozwój globalnej chmury patentowej rozwiązań XTPL, debiut na Głównym Rynku GPW w Warszawie, założenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych i przygotowania do startu pierwszych komercyjnych zamówień - sfinalizowanych w marcu 2020 roku - to wydarzenia, z których jesteśmy naprawdę dumni" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.
Strata operacyjna wyniosła 24,09 mln zł wobec 7,24 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,06 mln zł w 2019 r. wobec 2,27 mln zł rok wcześniej.
W 2019 r. spółka podpisała dwie ważne umowy w obszarze rozwoju i komercjalizacji swojej technologii. Pierwszą było Memorandum of Understanding (MoU) z koreańskim HPK - jednym z głównych dostawców rozwiązań na potrzeby naprawy defektów dla koncernu LG Display. Drugą była umowa na ewaluację rozwiązania XTPL ze światowym gigantem rynku wyświetlaczy, chińskim koncernem BOE. Celem projektu jest poprawa przewodności elektrycznej dla najnowszej generacji wyświetlaczy OLED i QLED. Ponadto już w 2020 roku XTPL zawarło porozumienie z chińskim Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd - dostawcą m.in. wspomnianego wyżej BOE oraz CSOT, liczącego się gracza rynku FPD. Dotyczy ono wdrożenia metody XTPL w obszarze naprawy defektów w wyświetlaczach, przypomniano.
"Proces komercjalizacji w firmach takich jak XTPL składa się przynajmniej z kilku faz, a każda z nich może trwać do kilkunastu miesięcy. Zawarte w 2019 i 2020 roku umowy to wejście na kolejne poziomy współpracy z poszczególnymi partnerami. Oznaczają one ewaluację technologii XTPL przez partnerów lub inicjują etap dopasowania technologii do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego partnera. Pomyślne zakończenie obecnych etapów otworzy negocjacje warunków przyszłych kontraktów komercyjnych, docelowo opartych o licencjonowanie metody XTPL" - uzupełnił prezes.
"W marcu 2020 roku sfinalizowaliśmy rozmowy z trzema partnerami z rynku wyświetlaczy w obszarze sprzedaży pierwszych partii nanotuszu XTPL. To ważny moment w historii naszej działalności, a jednocześnie realizacja zapowiedzi osiągania pierwszych przychodów ze sprzedaży. Transakcje te otwierają przed nami kolejne szanse komercyjne i uwiarygadniają naszą spółkę" - dodał Granek.
Prezes XTPL podkreśla istnienie w otoczeniu makro wyzwań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Notowany od kilku tygodni spadek aktywności gospodarczej w największych gospodarkach świata może skutkować obniżeniem wzrostu gospodarczego. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i jest w ciągłym kontakcie z partnerami. Pomimo oczywistych wyzwań m.in. logistycznych współpraca ta odbywa się jak do tej pory bez większych zakłóceń, choć nie można wykluczyć opóźnień w zależności od dalszego rozwoju sytuacji na świecie. Jednakże model biznesowy XTPL nie opiera się na działalności w sektorach najbardziej narażonych na negatywne skutki epidemii i globalnego kryzysu.
"Jesteśmy pewni, że wykonana w minionym roku praca wzmocniła pozycję naszej spółki i jej wartość na mapach technologicznych gigantów rynku zaawansowanej elektroniki. W 2020 roku nie zamierzamy zwalniać tempa, a takie wydarzenia jak realizacja pierwszych kontraktów sprzedaży nanotuszu już w I kwartale są tego najlepszym dowodem" - wskazał Granek.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 24,68 mln zł wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej.
XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.
(ISBnews)