Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Stalprodukt spodziewa się, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa na spółkę uwidoczni się w II kwartale br. Zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20% r/r łącznie za marzec i kwiecień, podał Stalprodukt. Spółka podpisała też porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego od 1 maja ulegnie obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki.
"Do chwili obecnej wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną emitenta był ograniczony. Spółka nie miała bowiem problemów z zaopatrzeniem w wyroby wsadowe (przede wszystkim blachy gorącowalcowane w kręgach, dostarczane głównie przez lokalnego producenta) oraz inne surowce niezbędne dla prowadzenia działalności produkcyjnej. Produkcja w obu podstawowych segmentach Stalproduktu (tj. Blach Elektrotechnicznych i Profili) odbywa się cały czas w sposób ciągły. Problemem jest natomiast zwiększona absencja, związana z opieką nad dziećmi i zwolnieniami chorobowymi pracowników. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i dąży do zapewnienia niezbędnych obsad na liniach produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.
Powyższe okoliczności nie wpłynęły negatywnie na płynność finansową spółki i jej zdolność do regulowania zobowiązań. Nie wpłynęły także znacząco na wyniki finansowe I kw. 2020 r., dodano.
"Zarząd spółki podkreśla jednak, że negatywny wpływ epidemii koronawirusa uwidoczni się w miesiącu, kwietniu i co najmniej w dwóch kolejnych miesiącach II kwartału br. Ocena ta wynika z zauważalnego spadku bądź wycofywania zamówień przez klientów spółki, zwłaszcza w Segmencie Profili; dotyczy to zarówno sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Czynnik ten z pewnością wpłynie negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży możliwych do osiągnięcia w najbliższym okresie, co w konsekwencji przyczyni się do spadku wyników finansowych spółki. Na podstawie dostępnych informacji zarząd szacuje przewidywany spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży na poziomie 20%, liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, tj. marca i kwietnia br. w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Nie jest natomiast w stanie ocenić precyzyjnie wpływu tej sytuacji na prognozowane wyniki II kwartału 2020 r." - czytamy dalej.
Zarząd poinformował ponadto, iż zgodnie z posiadaną na dziś wiedzą, epidemia koronawirusa nie powinna mieć w najbliższym czasie negatywnego wpływu na poziom przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Segmentu Cynku, podano również.
"Ze względu na chęć ograniczenia negatywnych skutków epidemii na przyszłą działalność podmiotu dominującego, a także mając na celu zapewnienie ochrony miejsc pracy, w dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2020 roku, zarząd Stalproduktu podpisał porozumienie z działającymi w spółce związkami zawodowymi. Na mocy tego porozumienia, począwszy od 1 maja 2020 r. ulegnie obniżeniu o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki" - podał też Stalprodukt.
Porozumienie to zawarto na okres 3 miesięcy. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe wynikające z rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej, spółka wystąpi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wnioskiem o wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Stalprodukt poinformował ponadto, iż już w marcu br. w spółce wprowadzono odpowiednie procedury, których celem jest ograniczenie ryzyka zachorowań na koronawirusa. Obejmują one m.in.: obowiązkową kwarantannę pracowników powracających z zagranicy oraz tych, którzy mogli mieć kontakt z osobami zakażonymi, pomiar temperatury osób wchodzących na teren zakładu czy ograniczenia w kontaktach służbowych, zapewniono również środki ochronny indywidualnej. Część pracowników podjęła także pracę zdalną.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)