ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.


Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 25,56 mln zł wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,02 mln zł w 2019 r. wobec 136,62 mln zł rok wcześniej.
"W 2019 roku spółka wypracowała znakomite wyniki finansowe. Była to zasługa przede wszystkim dynamicznie rosnących przychodów ze sprzedaży (+10% w ujęciu r/r), co zostało osiągnięte dzięki szeregowi konsekwentnie wdrażanych w ATM inicjatyw w następujących obszarach: generowanie tzw. "leadów" (w tym marketing automation), zarządzanie lejkiem sprzedażowym, segmentacja klientów oraz wprowadzanie nowych kanałów sprzedażowych, obsługa oraz retencja klientów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
ATM osiągnął najwyższy w swojej historii zysk EBITDA na poziomie 59,7 mln zł, odnotowując roczną dynamikę wzrostu w wysokości ponad 24%.
"Na ostateczny poziom zysku netto emitenta istotny wpływ miały również:
- ujęcie na poziomie kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów kosztów związanych z programem motywacyjnym kluczowej kadry zarządzającej (1,44 mln zł - pozycja niekasowa);
- koszty restrukturyzacji emitenta w wysokości 1,9 mln zł (ujęte w ramach kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów);
- ujęcie kosztów wyceny kredytu wg skorygowanej ceny nabycia w wysokości 0,45 mln zł (pozycja niekasowa - zaprezentowana w ramach kosztów finansowych sprawozdania z dochodów);
- odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. w wysokości 8,2 mln zł, który został ujęty na poziomie kosztów finansowych sprawozdania z dochodów (pozycja niekasowa)" - czytamy także.
W 2019 roku ATM przeznaczył na nakłady inwestycyjne ok. 49 mln zł, z czego ponad połowa środków posłużyła przygotowaniu do uruchomienia produkcyjnego kolejnych modułów data center oraz zakupowi infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług dzierżawy serwerów dedykowanych i cloud computingu. Zadłużenie netto emitenta (po odjęciu salda środków pieniężnych) na koniec 2019 roku zwiększyło się o ok. 2,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, podano również.
ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)