Przetarg ogłoszony przez GDDKiA dotyczył wykonania opracowań projektowych wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla rozbudowy DK83 na odcinku Turek – Turkowice – Kowale Pańskie.

Podstawowe cele realizacji inwestycji to m.in. poszerzenie jezdni do 7 metrów oraz przebudowa skrzyżowań, poprzez budowę lewoskrętów, a także zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 tony/oś.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała PAP, że w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wpłynęło 15 ofert. Złożone oferty zostaną sprawdzone teraz pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

„Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia ELITON Elżbieta Zbytniewska z Tomic na kwotę 638.985,00 zł brutto, natomiast najdroższą cenowo ofertę Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 2.538.720,00 zł brutto” – podała.

Podkreśliła również, że zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył 757 tys. 680 zł brutto. (PAP)

autor: Anna Jowsa