Mo-Bruk miał 15,76 mln zł zysku netto, 20,91 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk odnotował 15,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 19,41 mln zł wobec 8,88 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA 20,91 mln zł, wobec 10,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,36 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 26,98 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów ze sprzedaży grupy o 42,2% za pierwszy kwartał 2020 roku przy mniejszej dynamice wzrostu kosztów działalności operacyjnej wynoszącej 4,8% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku przełożyło się na osiągnięcie ponad dwukrotnie większego zysku ze sprzedaży na poziomie 19,4 mln zł wobec zysku ze sprzedaży w analogicznym okresie 2019 roku wynoszącego 8,9 mln zł, podkreślono w raporcie.
"Grupa kapitałowa emitenta sukcesywnie dąży do wzrostu osiąganych przychodów ze sprzedaży produktów i usług na który największy wpływ ma najbardziej dynamicznie rozwijający się segment jakim jest gospodarka odpadami z którego, za I kwartał 2020 roku, pochodzi ponad 90% skonsolidowanych przychodów emitenta. Na poprawę sytuacji grupy kapitałowej emitenta w zakresie przychodów ze sprzedaży wpłynęło pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili nowe strumienie dostarczanych odpadów do instalacji w zakładach grupy emitenta, a także wzrost cen i opłat za przetwarzanie odpadów wynikający m.in. ze zmiany przepisów z zakresu gospodarki odpadami które doprowadziły do ograniczenia szarej strefy" - czytamy w raporcie.
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży przy ograniczaniu ponoszonych kosztów podstawowej działalności operacyjnej znalazło odzwierciedlenie w znacznej poprawie pozostałych wskaźników, w tym również wskaźnika EBITDA, podkreślono.
Grupa odnotowała również poprawę wskaźników rentowności za I kwartał 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży wzrósł z 33,1% do 50,7%, a wskaźnik rentowności zysku operacyjnego wzrósł z 32,9% do 50,6%. W porównywanych okresach znaczny wzrost odnotował wskaźnik rentowności netto który wzrósł z 26% do 41,1%, natomiast wskaźnik rentowności EBITDA wzrósł do 54,5% z poziomu 38,5%, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 16,59 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.
Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)